i-Beltran

Technical Documentation & Translation

Interactive Information Systems

Paper documentation is no longer the only way to present technical information. Making all your technical information interactively accessible is our speciality. A dedicated and structured search and consultation of the information is possible. For example, using the computer that operates your machines or systems can make your technical documentation accessible in a very user-friendly way. An interactive information system can easily be kept up to date, is portable, and easy to expand. It is even possible to include spoken text, videos, photographs and animations in your system. Using data carriers, such as CD-ROM and CD-R, reduces your distribution costs and simplifies the maintenance of your information. In this way, for example, your service engineer, maintenance engineer, or even the operator have the required data constantly at their fingertips and make their own notes in the system. i-Beltran is interested in your product and realizes technical information tailored to your needs. We are constantly looking for new possibilities to make this information more accessible. In this way, we try to pass our limits and to strive for constant innovation and creativity.

To develop professional technical documentation, whether it is a simple manual or an interactive information system, it is essential to have specialist knowledge at one's disposal. Specialist knowledge is a must in the field of, among other things, technology, authoring, illustrating, graphic designing and translating.

i-Beltran not only supports your technicians and authors, but also offers a unique one-stop-shopping facility, in which all of these specialities are combined. You always have a contact person who is responsible for all your technical information and its maintenance.

Interactive Information Systems

Een papieren documentatiesysteem is niet langer de enige manier om over technische informatie te beschikken. Het interactief toegankelijk maken van al uw technische informatie is onze specialiteit. Doelgericht en gestructureerd zoeken en raadplegen van informatie wordt hierdoor mogelijk. Uw technische documentatie kan op een zeer gebruikersvriendelijke manier toegankelijk worden gemaakt, door bijvoorbeeld gebruik te maken van dezelfde computer die wordt gebruikt voor het aansturen van uw machines of systemen. Een interactief informatiesysteem is eenvoudig up-to-date te houden, makkelijk mee te nemen en uit te breiden. Het is zelfs mogelijk om gesproken tekst, video's, foto's of animaties te verwerken in uw systeem. Het gebruikmaken van informatiedragers zoals onder andere CD-ROM en CD-R verlaagt uw distributiekosten en vereenvoudigt het onderhoud aan uw informatie. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat uw servicemonteur, onderhoudsmonteur, of zelfs de operator te allen tijde beschikken over de gewenste gegevens en eigen aantekeningen in het systeem kan maken. i-Beltran verdiept zich in uw product en realiseert voor u op maat gemaakte technische informatie, die voldoet aan uw wensen. Hierbij zijn wij constant op zoek naar nieuwe mogelijkheden om deze informatie beter toegankelijk te maken. Wij proberen op deze manier onze grenzen te verleggen en te streven naar constante innovatie en creativiteit.

Voor het ontwikkelen van professionele technische documentatie, of dat nu een eenvoudige handleiding of de ontwikkeling van een interactief informatiesysteem betreft, is het noodzakelijk over specialistische kennis te beschikken op het gebied van onder andere techniek, auteurschap, illustreren, vormgeven en vertalen.

i-Beltran ondersteunt niet alleen uw technici of auteurs, maar biedt ook een unieke one-stop-shopping faciliteit, waarbij al deze specialismen gebundeld zijn. U heeft dan een contactpersoon die verantwoordelijk is voor al uw technische informatie en het onderhoud hiervan.

 

 

Copyright © 2002 - 2023. All Rights Reserved.

Robert van de Ven | Chris Barron | Lin Govers